Vad ingår i Cleverservice?

I ett årsabonnemang ingår allt – fritt antal användare, sms-utskick, support, uppstart, befintliga kopplingar mot förbundssystem, etc.  Vi tillämpar inte heller några uppsägningstider. Kostnaden per år varierar utifrån hur många matcher som föreningen hanterar. Detta för att Cleverservice ska passa både den lilla klubben, såväl som den riktigt stora. För en prisuppgift till just din förening – kontakta oss gärna!

Exempel på funktionalitet som ingår i Cleverservice:

Tillsättning av domare

 • Koppling mot förbundssystem (om sådan finns) och CupOnline
 • Kontrollfunktion, påminnelse om match saknar domare 48 timmar innan matchstart
 • SMS-påminnelse till domare dagen innan match
 • Domaradministration (olika nivåer av domare)
 • Statistik

Digitalt domarkvitto

 • Funktionalitet för olika typer av kvitton

 • Hanterar milersättning, traktamente och andra former av tillägg till arvode

 • Kvittens skickas automatiskt via mail till domare (ersätter papperskvittot)

 • Möjlighet för domare att i förväg fylla i sin del av det digitala kvittot

 • Kvittot kan kompletteras med bild på utlägg eller liknande

 • Kontrollfunktion, påminnelse för match som spelats men som inte är godkänd för utbetalning

Utbetalning

 • Hanterar andra former av utbetalningar, t ex till ledare eller spelare
 • Bokföringsunderlag (även fil för import till bokföring)
 • Bankfil för utbetalning via Bankgirot
 • Funktionalitet att lägga in tidigare hanterade ersättningar

Ekonomi

 • Rapporter, t ex per konto, kostnadsställe, person
 • Individuell arbetsgivardeklaration som lämnas månadsvis (fil till Skatteverket)
 • Årliga kontrolluppgifter (fil till Skatteverket och skickas digitalt till domare)

Följ oss gärna!    

© Cleverec AB, Örnsköldsvik