Hur fungerar Cleverservice?

Cleverservice ger föreningar kontroll över vilka matcher som ska spelas, vilka som dömer matcherna, vilken ersättning de ska ha, samt innehåller ett ersättningskvitto. Domare kan ansöka till matcher, se vilka de tilldelats samt ha överblick över de utbetalningar man fått. Tjänsten hanterar också andra former av utbetalningar (t ex till ledare, spelare), skapar bokföringsunderlag och betalningsfil för internetbank. Allt samlas på ett ställe och skapar automatiskt kontrolluppgifter i slutet av varje år.

Nedan kan du se steg för steg hur Cleverservice fungerar. 

Match

Allt startar med en match som ska spelas. Den importeras in från ett förbundssystem, CupOnline, eller läggs in manuellt av någon från klubben, t ex en lagledare. När matchen sparas, har ett utkast till digitalt domarkvitto genererats.

 

Domartillsättning

Domarna kan ansöka till matcher som finns i Cleverservice. De matcher som tillsätts i ett annat system (t ex matcher som administreras av förbund) går inte att ansöka till.

När någon av de domare som sökt väljs, tillsätts matchen av ansvarig person i föreningen. Då skickas med automatik ett epostmeddelande, med information om att domaren blivit tilldelad just den matchen. Tidpunkt, plats, och vilka personer som domarteamet består av framgår av mailet. Det finns även en länk med möjlighet att lägga till i kalender.

Digitalt kvitto

I samband med matchen, går lagledare (eller annan person i föreningen) tillsammans med domarna igenom det utkast till domarkvitto som skapats. Man kompletterar med eventuella reseersättningar, traktamenten eller liknande. Kvittot godkänns därefter och domarna får då epost med information om storleken på den betalning som överenskommits. Domarna får alltså en kvittens via mail, istället för att de lämnar ett papperskvitto på plats.

 

Bankfil och bokföringsunderlag

Nu ligger allt klart för den som hanterar utbetalningarna i föreningen. De godkända utbetalningarna konteras och ett bokföringsunderlag samt bankfil skapas. Med bankfilen kan man betala hur många domare som helst med en enda fil.

Rapporter och kontrolluppgifter

Olika typer av rapporter finns att generera, som t ex skattedeklaration, summa utbetalt belopp per mottagare, utbetalningar per konto eller kostnadsställe. När kontrolluppgifter ska skapas, görs ett par knapptryckningar och så genereras samtliga kontrolluppgifter samt den fil som läses in på Skatteverkets hemsida. Det finns även stöd för att göra detta månadsvis. Domaren får sin egna kontrolluppgift upplagd på till sin sida med automatik, så inget behöver skickas med post.

Följ oss gärna!    

© Cleverec AB, Örnsköldsvik