Fördelar för föreningen

Enkelt och snabbt att starta upp

Cleverservice går snabbt och enkelt att starta upp. På ett par timmar är ni igång. All support som behövs för att komma igång ingår.

Digitalt domarkvitto

Med traditionell hantering av domarkvitton på papper, finns många faktorer som kan leda till att betalningen till domarna försenas. Till exempel kan ett kvitto lätt hamna på avvägar eller det kan vara otydligt och därmed vara svårt att betala ut ifrån. Med Cleverservice finns allt digitalt.

Snabb och rationell utbetalning

Alla utbetalningar sammanställs till en utbetalningsfil som man skickar via Bankgirot. Inga manuella överföringar till domare behöver göras. Man behöver inte heller lägga in transaktionerna i ett annat lönesystem.

Påminnelsehantering

För att inget ska missas eller glömmas bort finns en automatisk påminnelsehantering. Några exempel är matcher som saknar domare 48 timmar innan matchstart, match som är spelad men inte godkänd och utbetalningar som ligger klara men som ännu inte hanterats.

Underlättar för arbetet att hitta domare till matcher

I och med att domare enkelt kan ansöka till matcher, finns det domare som den som tillsätter matchen kan välja bland. Cleverservice är ett verktyg som underlättar mycket för den som är domaransvarig i föreningen.

Kontrolluppgifter framställs mycket enkelt

När alla utbetalningar ligger i Cleverservice är det bara att generera kontrolluppgifterna. Det skapas då en fil till Skatteverket och på domarens sida laddas dennes kontrolluppgift upp automatiskt. Den går då att ladda ner och skriva ut. Domaren får också ett mail om att en kontrolluppgift är skapad.

God ordning och tydliga rutiner

Om alla matcher hanteras i Cleverservice, tappas inget bort, missas, eller kan feltolkas. Allt sker helt digitalt.

Framtida utveckling

Utveckling av nya funktioner sker löpande och i samråd med våra användare. Målet är att Cleverservice ska fortsätta vara den prisvärda tjänst som underlättar i föreningsarbetet – oavsett idrott!

Följ oss gärna!    

© Cleverec AB, Örnsköldsvik