Fördelar för domare

Ansöker till matcher

Domare kan enkelt i sin smartphone söka till de matcher som finns inlagda. Endast de matcher som man har behörighet att ansöka till framgår i listan över matcher. Man kan ångra sin ansökan fram till dess man är tillsatt till en match.

Ändrar själv sina uppgifter

Om man byter något i sina kontaktuppgifter är det enkelt att ändra.

Skatteavdrag

Domaren kan lägga in en procentsats med ett önskat skatteavdrag, som klubben kan välja att betala in.

Enkelt att följa sina utbetalningar

Det kan vara svårt för en domare att veta om och när man fått betalt från en förening. Av sitt kontoutdrag är det inte alltid lätt att veta varifrån betalningen kommer. I Cleverservice syns detta mycket tydligt. Ett betalningsdatum framgår när föreningen hanterat betalningen.

Påminnelser, mail och SMS

Dagen innan match, får domaren en påminnelse via SMS där det framgår vilken match man ska döma, samt vilken tid och plats. Det skickas även ett mail när man blivit tillsatt till en match och när det digitala kvittot godkänts – en kvittens istället för ett papperskvitto, helt enkelt. Alla dessa påminnelser går att välja bort för domaren.

Framtida utveckling

Det är lika viktigt att Cleverservice är uppskattat och underlättar för domarna, precis som det gör för klubbarna. Därför utvecklar vi nya funktioner utifrån behov som uppstår.

Följ oss gärna!    

© Cleverec AB, Örnsköldsvik