Back to top

Om Cleverec AB

Cleverec AB är ett företag som tillhandahåller smarta webbtjänster för att hantera olika typer av flöden som har koppling till ekonomi. Det ägs och drivs av Gunilla Eklund, som har lång erfarenhet av att arbeta med ekonomi i både större och mindre företag. Ett stort ideellt engagemang i föreningslivet finns också bland erfarenheterna.

Ambitionen är att i Cleverec AB utveckla, förfina och effektivisera flöden inom administration och ekonomi.

Den första tjänsten i Cleverec AB är Cleverservice - ett smart webbaserat system som hanterar matcher, domartillsättningar samt utbetalningar av olika slag.