Back to top

Hur fungerar Cleverservice?

Cleverservice ger föreningar kontroll över vilka matcher som ska spelas, vilka som dömer matcherna, vilken ersättning de ska ha, samt innehåller ett ersättningskvitto. Domare kan ansöka till matcher, se vilka de tilldelats samt ha överblick över de utbetalningar man fått. Tjänsten hanterar också utbetalningar, skapar bokföringsunderlag och betalningsfil för internetbank. Allt samlas på ett ställe och skapar automatiskt kontrolluppgifter i slutet av varje år.

I Cleverservice kan föreningar ligga samlade under en zon, där man har samma typer av matcher och roller. Föreningarna får förslag på domararvoden, fastställda för respektive matchtyp och domarna kan på samma ställe ansöka till matcher i samtliga föreningar som ingår i distriktet.

I Cleverservice får varje användare – domare, lagledare och/eller tillsättare eller kanslist/kassör, en roll med relevanta rättigheter. Dessa styr vad man kan se och utföra.

Flöde

Flödet genom tjänsten visas i bilden ovan. Allt startar med en match som ska spelas. Den läggs in av vanligtvis lagledaren. När matchen är sparad, är den ansökningsbar för domarna. I de fall tillsättning sker i ett annat system (t ex matcher som administreras av förbund) läggs de domare in som redan är tillsatta och matchen går ej att ansöka till. 

När någon av de domare som sökt väljs, sparas matchen om som tillsatt. Då skickas med automatik ett epostmeddelande iväg med information om att domaren blivit tilldelad just den matchen. Samtidigt finns ett utkast till domarkvitto skapat och i samband med matchen, går lagledare eller annan person i föreningen igenom det med domarna och kompletterar med eventuella reseersättningar, traktamenten eller liknande. Matchen godkänns därefter och domarna får då epost med information om storleken på den betalning som överenskommits.

Nu ligger allt klart för den som hanterar utbetalningarna i föreningen. De godkända utbetalningarna konteras och ett bokföringsunderlag samt bankfil kan skapas. Olika typer av rapporter finns att generera, som t ex skattedeklaration, utbetalt per mottagare, utbetalningar per konto eller kostnadsställe.

När kontrolluppgifter ska skapas, görs ett par knapptryckningar och så genereras samtliga kontrolluppgifter samt den XML-fil som läses in på Skatteverkets hemsida. Domaren får sin egna kontrolluppgift upplagd på sin sida med automatik, så inget behöver skickas med post.

Utveckling av nya funktioner sker löpande – allt med målet om att Cleverservice ska fortsätta vara den prisvärda tjänst som underlättar i föreningsarbetet – oavsett idrott!