Back to top

Arbetsgivardeklarationer - månadsvis rapportering

Arbetsgivardeklarationer - månadsvis rapportering

tisdag, februari 5, 2019 - 20:56


Från och med 2019-01-01 gäller nya regler för att rapportera in arbetsgivardeklarationer till Skatteverket. Första tidpunkt att lämna in dessa är 2019-02-12 och avser då utbetalningar som skett under januari. Arbetsgivardeklarationerna ska göras på individnivå och då slipper man de årliga kontrolluppgifterna.

Självklart har vi nu stöd för detta i Cleverservice! Allt sker mycket enkelt och helt digitalt. Vill du veta mer om hur Cleverservice underlättar denna hantering? Kontakta oss gärna via info@cleverec.se!